Hirdetmények

A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

Cégnév: MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Rövidített elnevezés: MÁV Zrt.
Székhely: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.
Cégjegyzékszám: 01 10 042 272
Adószám: 10856417-2-44

Hirdetmény a MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság nyomdai úton előállított törzsrészvényeinek dematerializált értékpapírrá történő átalakításának lezárásáról és azok érvénytelenné nyilvánításról
2012. január 31.
 
2011. szeptember 21.
A 2006. évi V. tv. 21/B §- a alapján közzéteendő működési engedély
2009. október 14.