Utasbiztosítás

Tájékoztató az Allianz Hungária Biztosító Zrt. (a továbbiakban: biztosító) és a MÁV-START Zrt. (szerződő) között a MÁV-START Zrt. belföldi és külföldi utasaira vonatkozó csoportos balesetbiztosítási szerződésről.

Az alább található adatlapot kitöltése után az Allianz Hungária Biztosító Zrt. Operációtámogatási osztály, Személybiztosítási kárrendezési csoport címére (1387 Budapest, Pf. 11) kell továbbítani. A biztosító az ügyintézés részleteiről 06 (1/20/30/70) 421-1-421 callcenter számon ad felvilágosítást. A biztosítási eseményt a károsultnak a bekövetkeztétől számított 15 munkanapon belül be kell jelenteni a biztosítónak.

Az adatlap felvételét és kitöltését szóbeli bejelentés alapján a MÁV Zrt., vagy a MÁV-START Zrt. dolgozója végzi el, kivétel a kalauz nélkül közlekedő vonatokon, ahol időhiányában az utas is felkérhető a tevékenység ellátására. Az adatlapot minden esetben golyóstollal jól olvashatóan, nyomtatott nagybetűvel kell kitölteni.

A biztosítás hatálya Magyarország területén a MÁV Zrt. által kezelt közforgalmú vasúti vonalakon a MÁV-START Zrt. által közlekedtetett közforgalmú személyszállítást végző vonatokra és a MÁV Zrt. személyforgalmi célokat szolgáló területére terjed ki. A biztosító kockázatviselése az utazás megkezdésekor kezdődik, és az utazás befejezéséig tart. Az utazás a biztosítás szempontjából legkorábban akkor kezdődik, amikor az utas vagy kísérőszemély utazási (vagy menetjegyváltási) céllal a MÁV Zrt. személyforgalmi célokat szolgáló területére lép, és addig tart, amíg a személyforgalmi célokat szolgáló területet elhagyja.

A szerződésben biztosított az a személy, aki utazási céllal a MÁV Zrt. személyforgalmi célokat szolgáló területén tartózkodik, illetve a MÁV Zrt. által kezelt közforgalmi vasúti vonalakon a MÁV-START Zrt. által közlekedtetett közforgalmú személyszállítást végző vonatokon utazik, és a vasút által felszámított menetdíjat megfizeti, rendelkezik menetjeggyel, vagy egyéb kedvezményből adódóan díjmentes utazásra jogosult és utazási szándékkal tartózkodik a vasút személyforgalmi célokat szolgáló területén vagy járművén. Jelen biztosításban biztosított az a személy is, aki utast kísérő vagy fogadó céllal a MÁV Zrt. személyforgalmi célokat szolgáló területén tartózkodik, illetve a MÁV Zrt. által kezelt közforgalmú vasúti vonalakon MÁV-START Zrt. által közlekedtetett közforgalmú személyszállítást végző vonatra az utas kézipoggyásza elhelyezésének segítésére felszáll a vasúti kocsiba (kísérő személy). A kísérő vagy fogadó szándék a vasút személyforgalmi célokat szolgáló területére lépéskor kezdődik és annak elhagyásáig tart.

A MÁV-START Zrt.-nek az Allianz Hungária Zrt.-nél megkötött utasbiztosítási szerződése kiterjed mindazon utasokra is, akik Magyarország területén a MÁV-START menetvonalain közlekedtetett különvonatokkal, ill. a MÁV-START által közlekedtetett menetrend szerinti vonatokba sorozott különkocsikkal utaznak.

Ez alól kivételt képeznek a filmforgatási célú különvonatokat és különkocsikat igénybe vevők abban az esetben, ha a különvonatot/különkocsit nem utazási-, hanem munkavégzési (pl. filmforgatási) céllal használják.

A biztosító szolgáltatásának igénybevételéhez a biztosító rendelkezésére kell bocsátani mindazokat az iratokat, amelyek a szolgáltatás iránti igény bizonyításához és elbírálásához szükségesek, a biztosító által kért felvilágosításokat meg kell adni, és lehetővé kell tenni a bejelentés és a felvilágosítások tartalmának ellenőrzését. A biztosító kötelezettsége nem áll be, ha a szerződő vagy a biztosított e kötelezettségének nem tesz eleget, és emiatt lényeges körülmények kideríthetetlenekké válnak.

Biztosítási összegek:

Baleset-biztosítás

Biztosítási összeg

utas részére

kísérő személy esetén

Baleseti halál

1.000.000 Ft

600.000 Ft

Baleseti rokkantság 100%

1.200.000 Ft

1.200.000 Ft

Baleseti rokkantság 1-99 % a maradandó egészségkárosodás fokával megegyező százalék (max.)

1.200.000 Ft

1.200.000 Ft

Baleseti keresőképtelenség térítés, 1 naptól (max. 100 napig)

600 Ft/nap

-

Baleseti Kórházi térítés, 1 naptól (max 50 nap)

1.500 Ft/nap

-

Csonttörés, csontrepedés vagy 28 napot meghaladó keresőképtelenség

3.500 Ft

3.000 Ft

Balesetből eredő poggyász és ruházat sérülése (max.)

40.000 Ft

20.000 Ft

Letölthető dokumentumokMéretDátum
PDF ikon Adatlap balesethez és poggyászkárokhoz - Érvényes: 2019. augusztus 1-jétől 229.49 KB2019.08.01.