Pótdíjak, díjak

- ÁFA mentes -

1./ A megállapított menetdíj vagy pótjegy díján felül 500 Ft pótdíjat (34.0.0.000) fizet a vonaton az, aki

a) menetjegy-kiegészítés, kocsiosztály-különbözet fizetésére vagy
regisztrációs jegy váltására köteles és a menetjegy-kiegészítést,
kocsiosztály-különbözetet nem fizette meg, illetve regisztrációs jegyet
nem váltott, kivéve, ha olyan helyen szállt fel, ahol a menetjegy
megváltására nem volt lehetőség,

b) a belföldi forgalomban pótjegyköteles vonaton érvényes pótjegy nélkül utazik,

c) a helyjegyköteles vonatra érvényes helyjegy nélkül szállt fel.

d) a belföldi forgalomban a pót- és helyjegyköteles vonaton érvényes pótés
helyjeggyel nem rendelkezik.


2./ A megállapított menetdíj (viteldíj) vagy menetdíj és pótjegy díján felül 2.600 Ft pótdíjat (34.1.0.000) fizet a vonaton az, aki

a) menetjegy nélkül vagy érvénytelen menetjeggyel a vonatra felszállt,
kivéve, ha olyan helyen szállt fel, ahol a menetjegy megváltására nem
volt lehetőség, és az érvényes menetjegy hiányát az első jegyvizsgálat
alkalmával jelzi,

b) jogosulatlanul foglal le ülőhelyet és felszólításra az ülőhelyet nem engedi
át utastársának (minden jogosulatlanul elfoglalt ülőhelyért),

c) az úti-, vagy a kézipoggyász (élő állat, kerékpár) továbbítására
vonatkozó előírásokat nem tartja meg,

d) a belföldi utazásra igénybe nem vehető vonatra, kocsiba belföldi
menetjeggyel felszállt,

e) a csak forgalmi okból álló vonatra felszállt,

f) a kocsiajtót (kocsiszakasz ajtót) akár kulccsal, akár más eszközzel
jogellenesen lezárja vagy aki a lezárt kocsiajtót önhatalmúlag felnyitja.


3./ A megállapított menetdíj vagy pótjegy díján felül 8.000 Ft pótdíjat (34.3.0.000) fizet az, aki

a) érvénytelen (pl. lejárt érvényességű) kedvezményre jogosító
igazolvánnyal, igazolással veszi igénybe a kedvezményt,

b) az utazási kedvezményt jogosulatlanul veszi igénybe, illetve
jogosultságát az előírt módon igazolni nem tudja,

c) a menetdíjat, viteldíjat, pótdíjat a vonaton vagy 3 munkanapon belül nem
fizeti meg,

d) a menetjegyet, a regisztrációs jegyet vagy az egyéb utazásra jogosító
igazolványt meghamisítva használja fel,

e) a névre szóló menetjegyét, bérletét vagy más, utazásra, illetve
kedvezmény igénybevételére jogosító igazolványát, igazolását arra
jogosulatlan részére felhasználásra átadja vagy a más nevére szóló ilyen
okmányokat felhasználja,

f) a jegyvizsgálatot megakadályozza, illetve a jegyvizsgálathoz szükséges
személyes adatainak eltitkolása miatt hatósági eljárás igénybevételét
teszi szükségessé,

g) a vasúton a kéziféket, a vészféket vagy vészfékjelzőt kényszerítő ok
nélkül működésbe hozza vagy rendellenes magatartásával annak
működésbe hozatalára vagy a vonat megállítására okot szolgáltat,

h) az utazási feltételeket a jelen fejezetben külön nem szabályozott módon
megsérti, különösen, ha olyan tárgyat vagy élő állatot visz be a járműbe,
amely kézipoggyászként nem szállítható,

i) a járművet poggyászával, ruházatával vagy más módon beszennyezi,

j) a dohányzási tilalmat megszegi és nemdohányzóként megjelölt
járműben, vonatban, vasúti kocsiban, kocsiszakaszban, fülkében vagy
állomási területen dohányzik.

4./ A megállapított menetdíj vagy pótjegy díján felül 12.000 Ft pótdíjat(34.5.0.000) fizet az, aki az (1)-(3) bekezdésben meghatározott fizetésikötelezettségének 30 napon belül nem tesz eleget.

5./ A pótdíj helyett 1.300 Ft utólagos bemutatási díjat (34.9.0.000) köteles fizetni,
aki az utazásakor már korábban megváltott, az adott utazásra
jogosító menetjeggyel, nevére szóló bérlettel, félhavi bérlettel, más érvényes
utazási igazolvánnyal, vagy kedvezményre jogosító, jogszabály alapján
kiadott, vagy a szolgáltató belső szabályzatában meghatározott
igazolvánnyal, igazolással rendelkezik, de azt az utazás alkalmával az
ellenőrzéskor felmutatni nem tudja, feltéve, ha azt utólag, az utazás napjától
számított 15 napon belül a szolgáltató üzletszabályzatában előírt módon
bemutatja.

Bemutatási díj fizetése esetén is meg kell fizetni a még meg nem fizetett
menetdíjat. A szolgáltató a bemutatás során visszatéríti a vonaton megfizetett
menetdíj, pótdíj és a helyes menetdíj vagy a bemutatási díj különbözetét.A pótdíjak mértékét előíró 48/2007. (IV.26.) GKM rendelet 8. § (1) bekezdésétől eltérően nem kell pótdíjat fizetnie a vonaton annak, aki regisztrációs jegy váltása nélkül szállt fel a vonatra (akkor sem, ha a regisztrációs jegy váltásának lehetőségét a MÁV-START Zrt. a felszállás helyén biztosította).

Az utasleadási lapon felszámított összeg helyett a vonaton fizetendő összeget kell megfizetni a tartozását három munkanapon belül kiegyenlítő utasnak.

Egyéb díjak

Pótdíjak, díjak

Állomáskereső

 

MÁVDIREKT

telefonos ügyfélszolgálat elérhetősége belföldről: 06 (40) 49 49 49,
külföldről: +36 1 444 44 99